Disent

  1. Kdo byl Václav Havel?
  2. Pokuste se na základě této ukázky charakterizovat jeho styl.
  3. Proč se Havel skrýval? Proč StB usilovala o jeho preventivní zatčení?

Klip z Originálního videojournalu ilustruje strategii Václava Havla (1936–2011) umožňující mu vystoupit na demonstraci u příležitosti 70. výročí vzniku Československé republiky. Tuto demonstraci uspořádalo společně několik iniciativ. Státní bezpečnost v té souvislosti přistoupila k řadě preventivních opatření včetně zatčení, aby zabránila předním disidentům na demonstraci vystoupit. Václav Havel v ukázce popisuje, jak se skrývá, aby preventivnímu zatčení unikl. Z klipu je patrný jeho neformální styl (oblečení, prostředí) stejně jako jeho charakteristické vystupování (absence patosu, důkladný popis problému, skromné upozadění vlastní úlohy atd.). Konec 80. let byl ve znamení sílící aktivity disentu a snahy více oslovit veřejnost. Jedním z prostředků, jak se na veřejnost obrátit, bylo vystoupení na protirežimních demonstracích. Na ty chodily tisíce lidí. Na této demonstraci se nakonec Havlovi vystoupit nepodařilo, ale stanoviska Charty tam přesto byla prezentována tak, jak si to Havel představoval a jak o tom v ukázce mluvil ("je nás víc a někomu se to podaří").

Originální videojournal (1987–1989, nezávislá publicistika)

Od roku 1987 vzniklo v prostředí disentu kolem manželů Havlových sedm dílů nezávislého publicistického pořadu Originální videojournal, který měl přinést alternativní pohled na politická témata v oficiálních médiích opomíjená nebo dezinterpretovaná. Jde o jedinečný obrazový materiál z protirežimních demonstrací či bytových seminářů, Originální videojournal však aspiroval na to být regulérním zpravodajstvím. Důležitým tématem byla například ekologie. Jeho podobu neovlivňovalo jen natáčení v utajení, ale také nedostatečné technické vybavení. Výroba pořadu, šířeného jako samizdat, byla podporována ze zahraničních center emigrace. V roce 2011 uvedla Česká televize projekt, ve kterém každý díl doplňuje komentář tvůrců.