Demonstrace v Praze během roku 1989

  1. Pokuste se odhadnout, proč je na začátku ukázky užit ironizující komentář. Tušíte, z jakého typu pořadu tvůrci tento komentář vybrali?
  2. Proč asi z druhé poloviny ukázky ironie mizí?
  3. Co vypovídá takovýto druh represe o povaze pozdně normalizačního režimu?

Ukázka obsahuje koláž dokumentárních zásahů VB proti demonstracím, které se konaly v průběhu roku 1989 (tzv. Palachův týden v lednu, srpnové demonstrace, září). Dokumentární záběry jsou zpočátku mixovány se zvukovou stopou pocházející z normalizačního pořadu o VB. Kombinace zvuku a obrazu vytváří ironické napětí. Během ukázky se postupně ironický nádech vytrácí a zůstává pouze dokumentární pohled.

V souvislosti s tzv. přestavbou začaly opoziční skupiny organizovat protestní demonstrace. Britský antropolog českého původu Ladislav Holý poukazoval na mobilizující význam národních svátků, které přirozeně přitahovaly pozornost veřejnosti. Václav Havel v této souvislosti dokonce mluvil o tom, že opozice zde přebírá cyklický styl myšlení charakteristický pro režim, tedy kampaně u příležitosti konkrétního výročí. Stejně jako měla vládnoucí moc své festivity (1. máj, 7. listopad atd.), své svátky měla i opozice (výročí upálení Jana Palacha, výročí okupace, výročí vzniku republiky). Tyto demonstrace byly vesměs potlačovány s velkou brutalitou.

V ukázce se tematizuje policejní násilí proti opozici. Zpočátku je toto násilí ironizováno jako bezduchost a primitivnost. S rostoucí brutalitou ironizace ubývá. Ironický kontext dodaný jinou zvukovou stopou (zvuková stopa je z propagandistického pořadu o VB, obrazová z dokumentárních záběrů pořízených ČST, ale nevysílaných) usvědčuje normalizační režim ze lži a zároveň se mu vysmívá. V druhé části ukázky však ironický kontext mizí, zůstává jen chladné a brutální násilí. Jako by režisér říkal, že proti velkému násilí není obrany a všemu se ironií bránit nelze.

Papierové hlavy (1995, r. Dušan Hanák)

Střihový dokument režiséra Dušana Hanáka z roku 1995 ukazuje autentické výpovědi lidí, kteří byli mezi lety 1945 a 1989 perzekvováni komunistickým režimem. Snímku nechybí ani autentický dobový materiál, který zachycuje prvomájové průvody, záznamy ze soudních procesů či propagandistická a budovatelská videa.