Církev a moc

  1. Jaké dva rozdílné postoje k roli církve zaujímají postavy v ukázce?
  2. Jak byste jednání obou kleriků hodnotili?

Dva zástupci církevní hierarchie v ukázce ztělesňují i dvě podoby vztahu mezi církví a režimem. Farář Holý je zastáncem neústupné konfrontace s režimem. Svůj boj však prohrává i proto, že v „jeho vlastním táboře“, v katolické církvi, na vyšších místech spíš převládalo přesvědčení, že s režimem je nutné spolupracovat a snaha o opozici je beznadějná. Farář Holý chce znovuvysvětit kostel, kde došlo k incidentu s policejním psem. Může otevřeně říct vikáři, že to má být skrytý protest, může spolubratru důvěřovat natolik, aby věci pojmenoval otevřeně, jeho podporu však nezíská. Vikář se jednoduše bojí, že je všechny zavřou. Farář Holý ho ironicky uklidňuje – vikář se nemá čeho bát, vždyť „kdy by pak předsedal Pacem in terris“. Naráží na Sdružení katolických duchovních Pacem in terris, iniciované a kontrolované komunistickými úřady, které sdružovalo duchovní, jež propagovali prokomunistickou a vůči státu loajální církevní politiku. Farář se pomoci od svého výše postaveného spolubratra opravdu nedočkal, pro svoji neústupnost ztratí i takzvaný státní souhlas, nutný k vykonávání kněžského povolání. Ti, kteří náboženství vnímali jako neslučitelné s principy komunistické vlády, se tak mohli angažovat mimo oficiální církevní organizaci v tzv. podzemní církvi. Ukázka může generovat diskuzi o výhodách a nevýhodách dvou modelových příkladů jednání – Holého konfrontačního a vikářova konsenzuálního.

Zapomenuté světlo (1996, r. Vladimír Michálek)

Film Vladimíra Michálka vykresluje atmosféru 80. let prostřednictvím osudů vesnického faráře Holého, konfrontovaného se socialistickým režimem popírajícím duchovní hodnoty. Kněz se stává bojovníkem za záchranu kostela, který je pro něj zhmotněním jeho neotřesitelného světonázoru, jenž se s ideologií režimu 80. let neslučuje. Vnitřní rozpory faráře jsou zobrazeny i prostřednictvím jeho vztahu k Marjánce. Film, velmi volně inspirovaný literárním dílem Jakuba Demla, získal mnoho ocenění. Představitelé ústředních postav Bolek Polívka a Veronika Žilková získali za své herecké výkony Českého lva.