Činnost StB

  1. Jaké osoby můžeme v ukázce identifikovat? Jak se staví k prohlídce a jak to ovlivňuje jejich chování?
  2. V jaké situaci se nachází Tomášova žena? Zamyslete se nad tím, v jaké situaci se ocitaly děti disidentů.

Vypjatá scéna zachycuje policejní prohlídku v bytě disidenta Tomáše, která navazuje na rodinnou hádku po odhalení Tomášovy nevěry. Anonymní dopis poslal jeho ženě příslušník StB, který prohlídku řídí a který ji také naplánoval tak, aby ještě zhoršila napjatou situaci v domácnosti. Prohlídka nemá v tomto okamžiku vést k nalezení ilegálních materiálů, je to pouze součást sílícího psychologického nátlaku. Tomáše StB nutila emigrovat, což on ale odmítá, a důstojník proto zintenzivňuje tlak a soustředí se na Tomášův osobní život jako na jeho nejslabší místo. Narušování soukromí patřilo k represivním strategiím StB, vydírání a nátlak skrze členy rodiny bylo účinnější než přímé pronásledování nepřátel režimu. V této ukázce se můžeme soustředit na osobu Tomášovy ženy – zdá se, že ona sama není v disentu aktivní, jako žena disidenta ale sdílí jeho sociální pozici a represe ze strany režimu. Domovní prohlídka narušuje i její intimitu, reaguje emotivně, protože její muž, kvůli kterému musí podobné věci zažívat, je jí nevěrný. Širší rodiny disidentů, které pronásledování musely sdílet bez vlastního rozhodnutí, byly v náročné situaci, kterou šlo těžko ustát bez rodinné důvěry a silných citových vazeb.

Pouta (2009, r. Radim Špaček)

Film Pouta vzbudil značnou pozornost, přestože téma represí příslušníků disentu ze strany tajné policie bylo zpracováno již několikrát. Pouta vyprávějí příběh agresivního policisty posedlého milenkou disidenta a film částečně narušil dosavadní obraz normalizace. Neakcentuje téma každodennosti, příběh je vyprávěn z perspektivy příslušníka StB, kterého atmosféra této organizace postupně psychicky ničí, na druhou stranu je relativizován i tradiční obraz disentu – spisovatel Pavel je tu vykreslen jako mediální rutinér, který hlásáním ideálů lidských práv zakrývá realitu spolupráce s StB. Film je spíše než společenskou freskou psychologickou sondou, ovšem emocionálně velmi působivou.