Chataření

  1. V čem spočívá dle ukázky smysl chataření?
  2. Jakými činnostmi se rodina na chatě zabývá?
  3. Proč myslíte, že právě v 70. a 80. letech došlo k výraznému rozvoji chatařství?
  4. Jsou v dnešní společnosti dosud patrné pozůstatky tohoto trendu? Jak se dnešní chatařství proměnilo?

Reportáž Generace z roku 1979 je věnována rodině Bradáčových, kteří mají představovat typickou rodinu socialismu. Po tři generace jsou věrnými zaměstnanci národního podniku Škoda Plzeň. K jejich životnímu stylu patří i chata na břehu Mže. Socialismus naplnil podle reportáže jejich osobní potřeby: mají osobní vůz, šťastnou rodinu, práci, bydlení a chatu, kde tráví volný čas. Chata je v ukázce představena jako prostor pro zasloužený dvoudenní (víkendový) odpočinek po práci, kde lze rozvinout své zájmy a uvolnit se od pracovního shonu, jako místo setkávání třígenerační rodiny. Fenomén chataření patřil ke zvláštnostem socialistického Československa, v žádné další zemi východního bloku se v takové míře nerozvinul. Pozornost žáků můžeme zaměřit na předpoklady rozvoje chataření v Československu. Proč právě u nás nalezlo tak vhodné prostředí? Normalizace společnosti po roce 1969 se promítla v důrazu na soukromí. Chaty se staly místem úniku před tlaky, které se objevovaly ve veřejném prostoru. K dokreslení fenoménu můžeme využít texty z dobového časopisu Chatař.

TKM - Televizní klub mladých (ČST, 1979–1990, publicistický pořad)

Populární pořad Televizní klub mladých se vysílal asi devětsetkrát a vydržel na obrazovkách skoro po celá 70. a 80. léta. Jednalo se o ojedinělý formát, který se snažil oslovit mladé publikum. Do studia byli zváni hosté, vystupovaly tu kapely, vysílaly se reportáže. Jednotlivé díly balancovaly mezi tradičními tématy (například činnost SSM) a reportážemi, které otevíraly kriticky nová témata (ekologie) nebo informovaly o nových hudebních a módních trendech, často s kořeny v západní Evropě.