Bloky

  1. Proč byli autodopravci nuceni platit blokovými poukázkami namísto toho, aby si naftu volně koupili?
  2. Rozumíte situaci obchodování s blokovými poukázkami?

Film Pumpaři od Zlaté podkovy, natočený v 70. letech minulého století, se stal jedním z typických snímků dobové kritiky drobné hospodářské kriminality. Poukazoval kriticky na některé nekalé jevy poplatné době socialismu, mezi které můžeme zařadit například nedovolené obohacování nebo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Film vznikal podle skutečného případu a ukázal pravdivě na praktiky některých čerpadlářů, kteří nezákonně obchodovali s blokovými poukázkami na naftu pro podnikovou dopravu a pro zahraniční dopravce. Blokové poukázky byly důsledkem státní kontroly prodeje pohonných hmot. Podnikaví čerpadláři nalezli způsob, jak tato státní omezení využít k vlastnímu obohacení.

Pumpaři od Zlaté podkovy (Otakar Fuka, r. 1978)

Krimikomedie režiséra Otakara Fuky vycházející ze skutečných událostí. Pojednává o partě pumpařů, kteří obsluhují čerpací stanici motelu Zlatá podkova a kterým není zatěžko se čas od času pustit do nějakého toho špinavého obchodu. Dobová moralita ilustruje tehdejší praktiky v černé ekonomice, především nelegální obchod s valutami a dalším nedostatkovým zbožím.