Autorita vedoucího

  1. Kde leží hranice mezi řádnou přestávkou a špatnou pracovní morálkou? Dá se říci, že kombajnéři zahálí? (Všimněte si na hodinách v nádražní hospodě, kolik je hodin.)
  2. Rozveďte poznámku kombajnéra Straky: „Nejdřív nepospíchali páni Eisenboňáci, teď zase nepospícháme my.“ Kdo jsou Eisenboňáci? Co Strakova poznámka vypovídá o vztahu k pracovnímu úkolu, případně o vztazích mezi různými pracovníky?

Vedoucí brigády Kubánek je v ukázce plný nadšení, protože obdržel pokyn, že je již možné začít nakládat kombajny. Takto vtrhne do nádražní restaurace, kde si kombajnéři právě objednali svačinu. Jejich reakce na pokyn k nakládání je o poznání chladnější. Je zřejmé, že nakládání začne, teprve až se kombajnéři náležitě občerství. Ukázka je expozicí problematického vztahu kombajnérů k vedoucímu brigády Kubánkovi, jde o ústřední motiv celého seriálu. V ukázce se zrcadlí zajímavá problematika – pracovní morálka a autorita. Nízká pracovní morálka u dělnických profesí byla jedním z typických rysů pozdního socialismu. Svačinové a obědové pauzy trávené v pohostinstvích se často protáhly na několik hodin. Pracovníci nebyli pod tlakem kapitalistického trhu, jejich pozice v podnicích byly poměrně pevné. Vedoucí musel mít specifické vlastnosti, aby si v kolektivu zjednal autoritu. Kromě věku a zkušeností mohla být taková autorita určena také známostmi a vztahy k vedoucím kádrům.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).