Asimilace

  1. Jak je líčen život Romů v ukázce?
  2. Je tento obraz podle vás pravdivý?

Ukázka konfrontuje obraz asimilované romské rodiny s mluveným podkresem romské pohádky. V tradiční komunitě tato pohádka reflektovala osud Romů jako kočujícího etnika bez prestiže. Ukázka ale naznačuje, že tento osud byl v socialismu zlomen, jejich nový úděl normálních občanů symbolizuje panelákový byt, plynový sporák, ale i fakt, že rodina má jen dvě děti. Ukázka je ve své podstatě ideologická, dlouhé záběry na detaily každodenního života spořádané rodiny spíš připomínají osvícenské představy o kultivaci divochů. Ve skutečnosti ale na tento životní styl dosáhlo i za socialismu jen nemnoho Romů, většina žila v neutěšených podmínkách vyloučených lokalit, kde tradiční kočovný život již možný nebyl a moderní byl k dosažení jen za cenu plné asimilace a po překonání nedůvěry a diskriminace.

Toulavé slunce (1979, r. Rudolf Granec)

Krátká filmová esej z konce 70. let zachycuje romantický pohled na romskou populaci v ČSSR. Během necelých dvaceti minut navštívíme tradiční romskou svatbu, podíváme se do východoslovenských romských osad a navštívíme zárodky romských ghett v severních Čechách. Jako protiklad nám tvůrce ukáže také dokonale asimilovanou romskou rodinu. Snímek vyjadřuje tradiční pohled na "exotické" Romy a před důkladným popisem sociální reality dává přednost romantizujícímu stereotypu "přírodního" národa. Přesto můžeme některé záběry vnímat především jako dokument ilustrující materiální podmínky romského života (život v komunitě, nevyhovující prostředí osad i severočeských ghett).