A - Události

Kapitola přináší základní informace o nejvýznamnějších událostech sledovaného období. Žáci sledují způsoby utváření normalizačního režimu od podzimu 1968 až do srpna následujícího roku a následně mechanismy, jimiž režim svou moc upevňoval. V obecné rovině lze prameny využít k reflexi problematiky prověrek, formování nové politické základny KSČ, Charty 77 a tzv. Anticharty, ale i politického diskurzu přestavby či eroze režimu na konci osmdesátých let. Filmové ukázky se zaměřují na ilustrování důležitých událostí a procesů z politické perspektivy.

Výběr událostí není vyčerpávající, určujícím kritériem pro nás byla didaktická využitelnost a možnost aktualizace sledované události vůči dnešku. Učitelé ostatně nepotřebují jen extenzivní výčty událostí, ale vzhledem k omezeným časovým možnostem ocení i jejich didakticky promyšlenou redukci. Žáci se proto seznamují jen s nejdůležitějšími událostmi a uvědomují si jejich specifičnost. Kapitola otevírá dějiny české společnosti v námi sledovaném období a zároveň dění zasazuje do chronologického rámce. Žáci si všímají příznačných rysů od podzimu 1968 do podzimu 1989 a srovnávají je s vlastní zkušeností. Mohou si přitom klást otázky: Co lze v sedmdesátých letech vůbec považovat za „událost“? Co znamená „zahuštění“ dějin na konci osmdesátých let?

Literatura k tématu:
DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006. 412 s., [22] s. obr. příl. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-204-2.
BENČÍK, Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2007. 514 s. ISBN 978-80-204-1617-9.
PULLMANN, Michal. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87271-31-5.
SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990). V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 50. ISBN 80-7260-099-0.


Nenalezen žádný článek.