9 - Genderové role

Tento oddíl přibližuje problematiku genderových identit v sedmdesátých a osmdesátých letech. Žáci sledují, jaké normy panovaly v dobovém rozdělení ženských a mužských rolí. Vybrané prameny se kromě sociální každodennosti zaměřují na oblast sexuality, žáci mohou prostřednictvím filmových ukázek sledovat, jakým způsobem se genderové normy promítaly do profesních rolí, jak se dobové rozdělení rolí odráželo v běžném životě rodiny. Jako v jiných případech nejde o vyčerpávající popis problematiky, ale o didakticky motivovaný výběr, který zohledňuje sociální zkušenost žáků – především ze školy a z rodiny. Skrze analýzu historické situace si žáci mohou zároveň uvědomit význam tohoto fenoménu v naší současnosti a mohou diskutovat o proměnlivosti či stálosti těchto kategorií v české společnosti.