8 - Spotřeba

Podkapitola Spotřeba zachycuje dobové postoje vůči spotřebnímu zboží a související každodenní praktiky (nakupování, konzumerismus, domácí výroba). Nový konsenzus o důležitosti předmětů se odráží především v obrazu vánočních svátků, kde je rodinná sounáležitost vyjádřena prostřednictvím hodnotných dárků. Žáci si mohou všimnout růstu symbolického významu spotřebního zboží, především elektroniky, ale i kritických postojů vůči jeho nedostatku. Mohou tyto postoje srovnávat s dnešní situací, zamýšlet se nad rozdíly ve vnímání spotřebního zboží, nebo naopak hledat styčné body mezi historií a současnost

Literatura k tématu:
PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. sv . vyd. Brno: Doplněk, 2009. ISBN 80-7239-147-X.
61 let českého strávníka: spotřeba potravin 1950-2010. Praha: Český statistický úřad, 2012. 19 s. ISBN 978-80-250-2179-8.