8 - Politické role

Podkapitola Politické role představuje (tak jako v jiných případech) didakticky zaměřenou sondu do dané problematiky a není zdaleka vyčerpávající. Jasně vymezené politické role jsou ztělesněny v kategoriích straník a disident. Žáci srovnávají jejich motivace k politické aktivitě, zamýšlejí se nad tím, jak je jejich politické jednání vztaženo k hodnotám. Různé politické role spojuje vztah k veřejnému prostoru a vůle jej nějakým způsobem ovlivnit. Žáci zkoumají, jaké formy politické aktivity se v sedmdesátých a osmdesátých letech objevují, a mohou se ptát po významu prostředků používaných k politickému vyjádření. Opět je zde prostor pro aktualizaci: žáci si kladou otázky, nakolik se tyto formy liší od současné situace.

Literatura k tématu:
KABELE, Jiří a HÁJEK, Martin. Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 213 s. Knihy dokumenty. ISBN 978-80-7239-213-1.
KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.
VANĚK, Miroslav, ed. a URBÁŠEK, Pavel, ed. Vítězové? Poražení?: životopisná interwiew. Díl 1, Disent v období tzv. normalizace. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. 1121 s. Obzor; sv. 60. ISBN 80-7260-140-7.
VANĚK, Miroslav, ed. a URBÁŠEK, Pavel, ed. Vítězové? Poražení?: životopisná interwiew. Díl 2, Politické elity v období tzv. normalizace. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. 831 s. Obzor; sv. 61. ISBN 80-7260-141-5.
VANĚK, Miroslav, ed. Mocní? a Bezmocní?: politické elity a disent v období tzv. normalizace: interpretační studie životopisných interview. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2006. 411 s. ISBN 80-7260-161-X.