7 - Architektura

Část nazvaná Architektura v sobě spojuje několik různorodých témat. Dotýkáme se zde dobového urbanismu, velkých „staveb socialismu“ sedmdesátých a osmdesátých let (dálnice, elektrárny), které se mnohdy staly symbolem doby. Zajímavým tématem jsou též dobové postoje vůči památkové péči. Žáci si mohou všimnout tehdejších představ o hodnotě tradiční architektury a důrazu na plošné asanace. Mohou také vnímat specifické postoje vůči památkové péči jako brzdě pokroku. V duchu aktualizace můžeme tyto postoje srovnávat se současnou situací a klást si otázky: jaký máme dnes vztah k památkám? V čem se přístup k památkové péči změnil a proč?

Literatura k tématu:
BAŠE, Miroslav et al. Česká architektura 1945-1995 = Czech architecture 1945-1995: [katalog k výstavě, Praha 1995. Praha: Obec architektů, 1995. 181 s. ISBN 80-238-2392-2.
VÍTEK, Jaroslav a kol. Výstavba Prahy ve druhé polovině 20. století: pražské panelstory. Praha: IROP, ©2007. 76 s. ISBN 978-80-254-0700-4.
HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, ed., ŘÍHA, Cyril, ed. a ČUMLIVSKI, Jan, ed. Husákovo 3 + 1: bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP, 2007. 366 s. ISBN 978-80-86863-21-4