5 - Životní události

Podkapitola Životní události ilustruje různé podoby „významných zlomů“ v každodenním životě společnosti sedmdesátých a osmdesátých let. Žáci se dozvědí, jaká byla kritéria kariérního postupu, jak mohla životní příběhy ovlivnit politická moc. Vedle těchto „politických“ motivů ovšem tato podkapitola ilustruje i „nepolitické“ životní události, které se v zásadě neliší od současné situace (narození dítěte, nemoc). Žáci jsou tak upozorněni na specifika důležitých životních situací, ale zároveň i na určité konstanty, které přetrvávají. Mohou si tak uvědomit, že hodnocení této epochy nelze zakládat na zjednodušujících a jednostranných soudech, ale že je nutné události vnímat v historickém kontextu.

Literatura k tématu:
KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.
Mocní? a Bezmocní?: politické elity a disent v období tzv. normalizace: interpretační studie životopisných interview / Miroslav Vaněk (editor). Vyd. 1. Praha: Prostor, 2006. 411 s.; 21 cm.