5 - Společenské rituály

Společenské rituály se zaměřuje na různé podoby společenských festivit. Žáci si prostřednictvím vhodných pramenů utvoří představu o tom, jak vypadaly oficiální oslavy (státní svátky, průvody, volby) a jak se na nich řadoví občané podíleli. Další zdroje seznámí žáky s podobou neformálních aktivit (podnikové večírky). Žáci sledují podobu rituálního jednání na schůzích nebo u projevů při oficiálních výročích. Mohou si klást otázky, jaké byly motivace k řízení těchto rituálů i k jejich akceptování. Důležitou perspektivu představuje aktualizace: žáci srovnávají tehdejší rituály s těmi současnými, promýšlejí posuny hodnot, které stojí v pozadí těchto změn.

Literatura k tématu:
KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.
VANĚK, Miroslav a kol. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 350 s., lvi s. obr. příl. ISBN 80-7285-016-4. Krakovský, Roman. Ať žije První máj!: rituál oslav Svátku práce. Dějiny a současnost, 2006, 28(1), s. 17-20. ISSN 0418-5129; sv. 34. ISBN 80-7285-008-3.