5 - Alternativní umění

V podkapitole Alternativní umění jsme se dotkli opět pouze několika výrazných fenoménů, nejedná se tedy o vyčerpávající popis neoficiální kultury. Kromě punku a folku jsme naši pozornost soustředili především na underground. Žáci vnímají svébytnost a zároveň komplexnost této subkultury, která se vymezovala nejen vůči režimu, ale také vůči životnímu stylu „obyčejných lidí“. Žáci mohou uvažovat nad okolnostmi, kdy se alternativní umělecké gesto stává vyjádřením nejen životního stylu, ale dokonce i politického postoje. Všímají si nejen hodnot undergroundu, ale také reakcí režimu a většinové společnosti. Reflexe těchto reakcí by měla vést k uvědomění si hodnoty tolerance vůči jinakosti. Téma se otevírá aktualizaci, žáci mohou promýšlet funkce alternativní kultury v dnešní společnosti, kdy se nonkonformní umění zaměřuje na kritiku konzumu a globální popkultury

Literatura k tématu:
POKORNÁ, Terezie, ed. a KARLÍK, Viktor, ed. Anticharta. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2002. 78 s. Revolver Revue; mimořádné č. 1. ISBN 80-903061-0-1. Vaněk, Miroslav. Byl to jenom rock'n'roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 639 s. ISBN 978-80-200-1870-0.