4 - Vztah k přírodě

Podkapitola o vztahu k přírodě tematizuje především různé druhy postojů vůči přírodnímu bohatství. Technická civilizace vždy vyvolávala touhu po návratu k přírodě. Žáci mohou prostřednictvím vhodných pramenů sledovat, jak se tato potřeba dobově vyjadřovala. Filmové ukázky ilustrují kupříkladu tramping, účast v Hnutí Brontosaurus nebo „jen“ chalupářství. Jako i v jiných případech lze tyto praktiky srovnávat s naší současností. Prostřednictvím aktualizace mohou žáci promýšlet hodnotový kontext exploatace přírodních zdrojů i různých pokusů o návrat k přírodě.


Nenalezen žádný článek.