4 - Volný čas

V této podkapitole jsme se zaměřili na způsoby trávení volného času. Žáci se prostřednictvím filmových pramenů seznamují s tím, jak vypadaly dobové koníčky, jaké formy měla zábava, ať už se jednalo o domácí večírky, nebo o formálnější společenské události. Co znamenalo v sedmdesátých a osmdesátých letech cestovat, jaké typy dovolených byly představitelné. Jako v jiných případech využíváme schopnosti žáků zhodnotit vlastní zkušenost a čerpat informace i z rodinné paměti. Žáci se přirozeně mohou ptát, co se ve způsobech trávení volného času změnilo, co zůstalo stejné.

Literatura k tématu:
VANĚK, Miroslav a kol. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 350 s., LVI s. obr. příl. ISBN 80-7285-016-4.
VANĚK, Miroslav, ed. Obyčejní lidé--?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009. 3 sv. Historie. ISBN 978-80-200-1791-8.
TRYPESOVÁ, Petra: Chalupářská subkultura v Albrechticích v Jizerských horách (19450-1989). Sborník Archivu MV [2], 2004, s. 125-149.