4 - Obchod a zásobování

Podkapitola Obchod a zásobování ukazuje spotřební kulturu v užším slova smyslu. Žáci vnímají, že dobová praxe 70. a 80. let je ve srovnání s dneškem odlišná. Kladou si otázky, v čem je jiné dnešní chování prodavačů, jak se změnil jejich vztah k zákazníkům, promýšlejí příčiny těchto posunů. Z analýzy tohoto vztahu mohou vyvozovat širší závěry o kvalitě zásobování a dopadech této situace na spokojenost obyvatelstva a stabilitu režimu. Všímají si dnes už zapomenutých praktik, jako je vekslování či podpultový prodej.

Literatura k tématu:
PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. sv. vyd. Brno: Doplněk, 2009. ISBN 80-7239-147-X..
PŠENIČKA, Jiří. Vekslácká evoluce. Ekonom, 2010, 54(21), s. 12-17. ISSN 1210-0714.
FASSMANN, Martin. Stínová ekonomika I.: (úvod do studia). Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2000. 93 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 3/2000. ISBN 80-239-2773-6.