4 - Občanské postoje

Tak jako jiné podkapitoly, ani tato si neklade za cíl popsat občanské postoje vyčerpávajícím způsobem. Žáci si uvědomují, že rejstřík k vyjádření občanských postojů byl ve státněsocialistické společnosti omezený, nicméně určité možnosti existovaly. Žáci si mohou všimnout, že neúčast ve volbách znamenala v sedmdesátých a osmdesátých letech manifestaci politického postoje, vnímají ovšem i radikálnější, byť méně početné způsoby projevování aktivního nesouhlasu s režimem, například na protirežimních demonstracích. Žáci mohou tehdejší vyjádření občanského názoru srovnávat s dnešní situací a možnostmi, jak vyjádřit politické postoje ve veřejném prostoru.

Literatura k tématu:
MAYER, Françoise. Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 273 s. Historické myšlení; sv. 47. ISBN 978-80-257-0151-5.
OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám "normalizace". Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 124 s. Historia nova; sv. 6. ISBN 80-85800-12-8.
TŮMA, Oldřich. Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha: Maxdorf, 1994. 84 s. Historia nova; Sv. 7. ISBN 80-85800-21-7.
Blažek, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK, 2005. 355 s. ISBN 80-7363-007-9


Nenalezen žádný článek.