4 - Instituce

V této podkapitole pojímáme „instituce“ jako důležité rámce, jejichž prostřednictvím docházelo k organizaci veřejného života. Tyto mocenské aparáty vnášely do sociální každodennosti určitá pravidla a hierarchie, čímž spoluutvářely charakter dobové společnosti. Žáci se prostřednictvím vhodných pramenů seznamují s vnitřním prostředím mocenských organizací (bezpečnostního a ideologického aparátu) a všímají si některých charakteristických rysů sociálního života v těchto organizacích, formálních i neformálních pravidel a hierarchií. Žáci si mohou klást otázky: Co spojuje fungování Pionýra, Svazu socialistické mládeže a komunistické strany? V čem se liší ideologické struktury těchto organizací od bezpečnostního aparátu? Co je naopak spojuje? Jaká je kontinuita těchto aparátů?

Literatura k tématu:
PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu; č. 13. ISBN 80-86621-18-9.
CHRASTIL, Sylvestr: Normalizace Československé armády na počátku 70. let. - Brno: Vojenská akademie, 2002. – 201 s. Kábele, Stanislav. Orosené vzpomínky, aneb, Pohraničníci vzpomínají na službu k ochraně státních hranic Československa. [Divišov]: Orego, 2011. 95 s. ISBN 978-80-87528-02-0.
CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999, 1998. 107 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 32. ISBN 80-85270-84-6.
CUHRA, Jaroslav. Československo-vatikánská jednání 1968-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2001. 270 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky; sv. 34. ISBN 80-7285-008-3.