3 - Plánování

Podkapitola Plánování se nesnaží o vyčerpávající ekonomickou analýzu, ale spíše ilustruje dopady plánování na různé úrovně společnosti – od nedostatku zboží v maloobchodní síti až po významná strategická rozhodnutí, která ovlivňovala kvalitu životního prostředí. Žáci vnímají vysokou míru regulace, promýšlejí důsledky této orientace na plánování. Prostřednictvím vhodných pramenů mohou postřehnout dopady těchto regulací i na aktivity mimo průmyslovou výrobu a zemědělství (například na kulturní produkci).

Literatura k tématu:
PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. sv. vyd. Brno: Doplněk, 2009. ISBN 80-7239-147-X.
MYANT, M. R. The Czechoslovak economy, 1948-1988: the battle for economic reform. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. XI, 316 s. Soviet and East European studies; 65. ISBN 0-521-35314-9.