3 - Média

Podkapitola Média ilustruje, jak byla zpravodajská média vnímána ze strany dobové společnosti. Žáci si mohou všimnout odlišných rámců, v kterých jsou média posuzována (jako kulisa každodennosti i jako zdroj informací), a odlišných kontextů vnímání oficiálních (státní televize) a neoficiálních médií (zahraniční rozhlas). Všímají si odlišných komentářů v těchto médiích a mohou se zamýšlet nad důvody takových rozdílů. Ukázky je orientují i k otázkám po srovnání se současnou mediální praxí a aktuálními formami ovlivňování veřejného mínění, promýšlejí společenskou funkci médií a etický rámec zpravodajství v demokratické společnosti.

Literatura k tématu:
JEŠUTOVÁ Eva, NOVÁKOVÁ Jaroslava. Normalizace v Československém rozhlase. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1997.
CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce: 1985-1990. – Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. – 65 s. (Materiály, studie, dokumenty; Č. 14/1999).
TOMEK, Prokop. Objekt ALFA: československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 399 s. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu; č. 14. ISBN 80-86621-27-8
ŠULC, Zdislav. Psáno inkognito: doba v zrcadle samizdatu (1968-1989). 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 288 s. Svědectví o době a lidech; sv. 7. ISBN 80-7285-072-5.