3 - Mechanismy vládnutí

Podkapitola Mechanismy vládnutí se zaměřuje na procesy a nástroje, které vládnoucí režim používal k vykonávání moci. Žáci si všímají širokého rejstříku těchto nástrojů, registrují, že zdaleka nešlo jen o přímou represi, ale že se efektivně využívaly i méně násilné postupy. Uvědomují si, že jako mocenský nástroj fungovala kupříkladu politika plné zaměstnanosti. Mohou si klást otázky, nakolik byla stabilita režimu založena na ovládání informací skrze cenzuru či propagandu. Žáci si prostřednictvím vhodných pramenů rozšiřují povědomí o významu zdánlivě mocensky bezvýznamných „politik“, což může přispívat k tomu, že si uvědomují i současný politický význam těchto zdánlivě méně významných oblastí politické praxe.

Literatura k tématu:
KABELE, Jiří a HÁJEK, Martin. Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 213 s. Knihy dokumenty. ISBN 978-80-7239-213-1.
HRADECKÁ, Vladimíra a KOUDELKA, František. Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969-1974. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. 242 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 31. ISBN 80-85270-83-8
RYCHLÍK, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 259 s. Česká společnost po roce 1945; sv. 4. ISBN 978-80-7285-081-5.
CUHRA, Jaroslav. Československo-vatikánská jednání 1968-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2001. 270 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky; sv. 34. ISBN 80-7285-008-3.
BEDNAŘÍK, Petr a REIFOVÁ, Irena. Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality / Normalisation Television Series: A Socialistic Construct of Reality. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, 2008, 53(1-4), 71-74. ISSN 0036-5351.