2 - Neoficiální instituce

Neoficiálními institucemi rozumíme v tomto případě především opoziční organizace, v první řadě Chartu 77. Žáci se seznamují s povahou Charty, všímají si prostředí, které se kolem ní vytváří, a kladou si otázky po možnostech opoziční práce v podmínkách autoritativního režimu. Zamýšlejí se nad efektivitou této činnosti a nad jejími krátkodobými i dlouhodobými dopady na společnost.

Literatura k tématu:
Charta 77 – od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci (2007 : Praha, Česko); DEVÁTÁ, Markéta, ed., SUK, Jiří, ed. a TŮMA, Oldřich, ed. Charta 77 – od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989: sborník z konference k 30. výročí Charty 77: Praha, 21. - 23. března 2007 = Charter 77 – from the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution 1977-89: the proceedings of the conference to mark the 30th anniversary of Charter 77: Prague, 21-23 March 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s oddělením edice FFUK, [2008]. 415 s. ISBN 978-80-7285-090-7.
PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989. Sborník grantového projektu. Libri prohibiti, Praha 2008, 144 s. Fiala, Petr a Hanuš, Jiří. Skrytá církev: Felix M. Davídek a společenství Koinótés. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 387 s. ISBN 80-85959-39-9.
BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK, 2005. 355 s. ISBN 80-7363-007-9.