2 - Ideologie

Motiv ideologie prostupuje prakticky všemi částmi databáze. V této podkapitole jsme nabídli k promýšlení témata, u nichž ideologie vystupuje na povrch otevřeně. Žáci sledují, jak je konstruován obraz nepřítele, jakým způsobem je vykresleno tzv. krizové období pražského jara, jaké postupy používá dobové zpravodajství. Z těchto prvoplánových ideologických figur pak žáci mohou rekonstruovat podobu ideologie normalizačního režimu. Mohou si přitom povšimnout životnosti některých popisovaných figur ve veřejném prostoru, což mohou využít při orientaci ve svém pozdějším společenském a občanském životě.

Literatura k tématu:
POKORNÁ, Terezie, ed. a KARLÍK, Viktor, ed. Anticharta. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2002. 78 s. Revolver Revue; mimořádné č. 1. ISBN 80-903061-0-1.
CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce: 1985-1990. - Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 65 s. (Materiály, studie, dokumenty; Č. 14/1999).
KOURA, Petr. Filmy smíchu a zapomnění: obraz "pražského jara" v českém hraném filmu z období "normalizace". Soudobé dějiny, 2008, 15(3-4), 575-606, 793-794. ISSN 1210-7050.