2 - Estetika

Podkapitola věnovaná estetice se snaží nabídnout průhled do módních trendů sedmdesátých a osmdesátých let, ilustrovat trendy v designu a ukázat některé módní ikony této doby. Z těchto dobových kontextů vystupuje především postava Karla Gotta, který se ukázal být nadčasovým fenoménem. Žáci jsou konfrontováni s těmito trendy a srovnávají je se svou vlastní zkušeností. Lze předpokládat, že žáci k těmto tématům přistupují s předporozuměním, což vytváří rámec, který může zefektivnit analytickou a interpretační práci s filmovými obrazy.

Literatura k tématu:
HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, ed., ŘÍHA, Cyril, ed. a ČUMLIVSKI, Jan, ed. Husákovo 3 + 1: bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP, 2007. 366 s. ISBN 978-80-86863-21-4.
LAMAROVÁ, Milena, ed. Signum design: [Czech design 1980-1999]. Prague: Museum of Decorative Arts in Prague, 1999. 149 s. ISBN 80-7101-062-6.
MÁCHALOVÁ, Jana. Móda 20. století. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 229 s. Dějiny odívání. ISBN 80-7106-587-0.