11 - Role v rodině

Ačkoli se rodina objevuje v podkapitole Genderové role, rozhodli jsme se věnovat tématu samostatný oddíl. Rodina představuje sociální prostředí, s nímž mají žáci důvěrný kontakt a které utváří jejich první představy o společnosti. V kontextu rodiny se formují postoje a hodnoty, které utvářejí sociální identitu žáků ve škole. Historické proměny rodiny se jeví jako vhodný způsob, jak v dějepise tematizovat sociální kontext historických událostí a procesů. Žáci mohou sledovat, jak se pojetí rodinných rolí dobově měnilo. Prostřednictvím vhodných pramenů se seznamují s praktikami, které se mohou výrazně odlišovat od jejich zkušenosti. Pozorují, jak své sociální role v sedmdesátých a osmdesátých letech realizovali otcové, matky, děti i prarodiče, a srovnávají toto pojetí se svou vlastní zkušeností. Reflexe historické situace zároveň pomáhá ostřeji vnímat rodinné vztahy, reflektovat jejich aktuální podobu a hodnotový kontext