10 - Paměť

Téma vzpomínání na tzv. normalizaci v současné kulturní paměti se prolíná prakticky všemi kapitolami a jejich částmi. Přesto jsme tomuto tématu ještě vyhradili speciální podkapitolu. Pozornost se zde zaměřuje na způsoby, jakými se utváří kolektivně sdílený obraz minulosti. Žáci si všímají, na co se v souvislosti s tzv. normalizací vzpomíná a jakým způsobem tato výběrová paměť vstupuje do veřejného prostoru. Uvědomují si přitom, že v historické kultuře existují různé varianty paměti a že nemá smysl některé z nich vylučovat ve prospěch té jediné a pravé verze. Významný krok v procesu kultivace historického vědomí představuje poznávací situace, v níž žáci porozumí tomu, že se jedna událost může vyprávět různými způsoby. Kladou si otázky, jak se v rámci sdíleného kulturního vzpomínání konstruují zápletky, kdo je vypráví a z jaké perspektivy. Promýšlejí hodnotový kontext současného vzpomínání na „normalizaci“.

Literatura k tématu:
OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: příspěvek k dějinám "normalizace". Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 124 s. Historia nova; sv. 6. ISBN 80-85800-12-8.
MAYER, Françoise. Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 273 s. Historické myšlení; sv. 47. ISBN 978-80-257-0151-5.