1 - Raná a vrcholná normalizace

Formování normalizačního režimu bylo spojeno především s personálními čistkami ve straně a s následnou prověrkou celé společnosti, politická změna přinesla nové ideologické rámce (Poučení z krizového vývoje). Tradiční mocenské aparáty byly rozšířeny o nová témata a strategie. Ustavený systém byl udržován nejen pomocí represí, ale také prostřednictvím mediální komunikace mezi státem a občany. Nepřehlédnutelný byl význam populární kultury, která nejen vytvářela kulisy každodenního života, ale jejíž tváře režim v případě potřeby podporovaly. Materiály se zaměřují na charakteristiku normalizačního pořádku a nabízejí prameny vhodné k didaktické reflexi mechanismů jeho udržování.