1 - Průmysl

Téma průmyslu je ilustrováno na příkladu některých výrobních odvětví (chemického, automobilového, spotřebního). Žáci budou obrovské provozy zřejmě sledovat s jistým údivem a překvapením, mohou se ptát po důvodech takovéto organizace, po efektivitě těchto provozů. Všímají si dobových pokusů o lyrické popisy těchto provozů a velkých staveb, které souvisely s pokusem o oživení budovatelského nadšení z poválečných let. Žáci se zamýšlejí nad motivací takovýchto konstrukcí. Nejde přitom jen o kritiku ideologie, žáci zároveň doceňují náročnost a obtížnost dělnických profesí a uvědomují si význam fyzické práce.

Literatura k tématu:
PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. sv. vyd. Brno: Doplněk, 2009. ISBN 80-7239-147-X.
MYANT, M. R. The Czechoslovak economy, 1948-1988: the battle for economic reform. st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. XI, 316 s. Soviet and East European studies; 65. ISBN 0-521-35314-9.