1 - Práce

Tak jako v jiných případech, i téma této podkapitoly prochází jinými částmi databáze. Zde se tyto vstupy protínají a fenomén práce je zobrazen v různých souvislostech. Žáci si mohou povšimnout sociálního pohodlí, které se odráží v poměrech na pracovištích i v pracovním výkonu. Mohou zaznamenat specifické úkazy jako studentské aktivity či brigády socialistické práce. Některé reálie jim mohou připomínat jejich vlastní zkušenost (kutilství), jiné jsou od této zkušenosti vzdálené. Objevují svět práce a všímají si bohatosti jeho forem.

Literatura k tématu:
VANĚK, Miroslav, ed. Obyčejní lidé--?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009. 3 sv. Historie. ISBN 978-80-200-1791-8.