1 - Oficiální instituce

V této podkapitole vnímáme instituce především jako mocenský nástroj a byrokratickou organizaci. Žáci sledují hierarchické struktury v těchto institucích, všímají si jejich významu pro „udržení pořádku“. V centru zájmu je především komunistická strana a způsoby jejího fungování. Pozornost je věnována také ideologickému obrazu této instituce. Žáci se mohou ptát po specifikách byrokratického fungování institucí a reflektovat manifestovanou přítomnost ideologie na všech úrovních rozhodování.

Literatura k tématu:
PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek; Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu; č. 13. ISBN 80-86621-18-9.
CHRASTIL, Sylvestr: Normalizace Československé armády na počátku 70. let. - Brno: Vojenská akademie, 2002. 201 s. Kábele, Stanislav. Orosené vzpomínky aneb Pohraničníci vzpomínají na službu k ochraně státních hranic Československa. [Divišov]: Orego, 2011. 95 s. ISBN 978-80-87528-02-0.
CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999, 1998. 107 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 32. ISBN 80-85270-84-6.
CUHRA, Jaroslav. Československo-vatikánská jednání 1968-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2001. 270 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky; sv. 34. ISBN 80-7285-008-3

HRADECKÁ, Vladimíra a KOUDELKA, František. Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969-1974. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. 242 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 31. ISBN 80-85270-83-8.
Žáček, Pavel. Nástroj triedneho štátu: organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953-1990. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005. XXII, 389 s. Dokumenty. ISBN 80-969296-2-3.