Zneužitá muzea: Badatelská výuka

11. listopadu 2022, 9:00–⁠16:00, Nová budova Národního muzea v Praze, Vinohradská 52/1, 110 00 Vinohrady

2022-11-MDH 

Spolu s pracovníky Národního muzea se několik let věnujeme hledání odpovědí na otázku, jak veřejnosti přiblížit pozůstatky vztahu komunistické strany k národním dějinám v době mocenského monopolu KSČ. Zároveň jsme řešili problém, jak tyto historické artefakty efektivně využívat ve vzdělávání. Projekt Muzeum dělnického hnutí v 21. století bude v listopadu završen výstavou, na níž Vás v rámci jednoho z pravidelných seminářů pro učitele a učitelky dějepisu chceme pozvat. Účastníci povedou diskusi s autory výstavy a doprovodného vzdělávacího programu, který budou moci otestovat. V rámci semináře budeme také formou workshopů prezentovat edukační materiály, které vznikly v průběhu několikaleté práce s fondy zaniklých muzeí KSČ.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT pod názvem Mapování artefaktů ve veřejném prostoru pod č.j. 7727/2021-2-379. 

 

Přihlásit na seminář