XIV. sjezd KSČ

  1. Jaký je význam této ukázky? Co má vyjadřovat? Kvůli čemu vznikla, jaký je její účel?
  2. Jaké symboly odkazující ke směřování Československa po potlačení pražského jara dokážete v ukázce identifikovat?
  3. Z úryvku můžete odvodit datum vzniku KSČ. Víte, kdy to bylo?

Úryvek z dobového dokumentu Krátkého filmu natočeného roku 1971 u příležitosti XIV. sjezdu KSČ. Tento sjezd představoval vyvrcholení tzv. normalizace a potvrzení pozic, které její stoupenci postupně získávali od podzimu 1968. V úvodu ukázky vidíme vlajky a hesla jako symboly prosovětské orientace československé společnosti, které mají přehlušit vzpomínky na rok 1968. Odkaz na leninskou cestu k socialismu je jasným vymezením vůči reformním heslům zdůrazňujícím autonomii „československé“ cesty k socialismu. Dlouhý záběr na sovětský letoun také není jen pouhou ilustrací, ale je zároveň dokladem vyspělosti sovětské techniky (jedná se o nadzvukový letoun Tu-144, sovětskou obdobu strojů Concorde). Úryvek zachycuje především typické rituály demonstrující přátelství (polibky) a jednotu (skandování, potlesk). Právě symboly byly pro význam sjezdu podstatné. Ukázka tak ilustruje důležitost symboliky pro politickou praxi. Samotný komentář je podružný, obsahově banální.

A opět přišel máj (1971, r. neuveden)

Krátký 16mm snímek z produkce Krátkého filmu byl natočen u příležitosti XIV. sjezdu KSČ v roce 1971. Zachycuje příjezd tehdejšího vrcholného sovětského představitele Leonida Iljiče Brežněva do Prahy a jeho uvítání a pokračuje demonstracemi československo-sovětského přátelství – například u příležitosti otevření Domu sovětské kultury v Praze. Komentář v duchu dobové rétoriky pouze opakuje hesla o šťastné budoucnosti, aniž by se jakkoli dotýkal nedávných událostí pražského jara.