Výuka dějepisu

  1. Nakolik se liší výuka v 80. letech od výuky současné?

Ukázka je výňatkem z reportáže ze školy v polovině 80. let. To s sebou samozřejmě nese jistá specifika – přítomnost televize vedla zcela jistě k tomu, že učitelka se na hodinu mimořádně připravila a použila i takové metody, které ji budou ukazovat v příznivějším světle. Lze tedy předpokládat, že jsme svědky nikoli běžné hodiny, ale určité „výkladní skříně“, ukázka tak dokumentuje dobově progresivní a inovativní metody výuky.

I z pouhého úryvku z dobového publicistického pořadu je zřejmá kritika vůči přetěžování žáků fakty, argumentuje se především novou učebnicí dějepisu – v kontextu doby se zřejmě jedná o Dějepis pro 6. ročník základní školy autorského týmu Tomáše Jílka, Josefa Baďuríka a Marty Butvinové vydaný prvně v roce 1982.

Zobrazená scéna nabízí trochu jiný obraz – namísto prostého převzetí faktu zde musí žák na jeho vytvoření aktivně spolupracovat. Scéna tak ve zkratce ilustruje zásady tzv. pedagogického konstruktivismu. Zároveň se zde velice názorně ukazuje bezhodnotová povaha pedagogických metod – progresivní didaktická metoda slouží k reprodukci dobově podmíněné ideologické konstrukce. Budiž nám to připomínkou, že progresivní metody samy o sobě kvalitu vzdělávání nezaručí a je třeba je kombinovat se schopností přistupovat k dějinám kriticky, ale zároveň s hodnotovým ukotvením.

Sondy (1988–1989, ČST, publicistický pořad)

Uvedené ukázky z publicistického pořadu Československé televize jsou z konce 80. let, z období tzv. přestavby, kdy bylo žádoucí kritizovat určité sociální a ekonomické jevy. Reportéři tohoto pořadu připravili řadu příspěvků, které se vyjadřovaly kritičtěji, než bylo v soudobých médiích obvyklé. Pořad tak měl vysokou sledovanost a byl u veřejnosti oblíbený.