StB

Vyšetřování StB

  1. Co hledají vyšetřovatelé na nahrávce? Pokuste se popsat vyšetřovací metodu, kterou právě používají.
  2. Co mají na mysli větou „vyměníme osazenstvo“?

Jednou z osvědčených metod Státní bezpečnosti při vyšetřování podezřelých bylo odposlouchávání rozhovorů na cele, do které byli navíc umísťováni předem vybraní spoluvězni. Ti byli buď přímo spolupracovníky Bezpečnosti, nebo měli charakterové vlastnosti, které byly příslibem rozvázání mlčení obviněného. V 70. a 80. letech byli navíc političtí vězni, často intelektuálové, drženi ve vazbě společně s pachateli kriminálních trestných činů. Stejně jako nahrávky z výslechů i rozhovory z cel vyšetřovatelé, nejednou odborně školení psychologové, dodatečně analyzovali a odhadovali zaváhání a slabiny obviněného.

Přítelkyně z domu smutku (1992, r. Hynek Bočan)

Čtyřdílný televizní seriál se inspiruje zážitky Evy Kantůrkové ze zatčení v důsledku vyšetřování pašování zakázané literatury do Československa. Eva Kantůrková byla téměř rok vězněna ve vyšetřovací vazbě, nakonec byla propuštěna na nátlak zahraničních státníků. Během svého věznění poznala důkladně mikrosvět ruzyňské věznice i praktiky StB, která se jí snažila cíleně zlomit. Seriál zachycuje proměnu metod a étosu StB, která kombinovala legální možnosti s psychickým nátlakem. Vyšetřovatelé již nejsou fanatickými ideology, ale prostě byrokratickými profesionály, přistupujícími k svému úkolu chladně a nezaujatě.


StB