Výkonnost místní správy

  1. Jak hodnotíte výkon tehdejší městské správy při rekonstrukci městské knihovny?
  2. Jak byste komentovali příběh, který předseda MNV reprodukuje?
  3. Co příspěvek vypovídá o tehdejším stavu památkové péče? S jakými hodnotami je památková péče spojována?

Reportáž z Dobříše informovala o činnosti tamního městského národního výboru. Jeho předseda hovoří především o rekonstrukci místní knihovny. Tu nebyl schopen MNV po čtyři roky zajistit a rekonstrukce se pohnula až po angažování místního harmonikáře, který disponoval potřebnými dovednostmi a během půl roku rekonstrukci dokončil. Protihodnotou byl slib přidělení bytu pro jeho dceru. Ten však MNV nedokázal splnit a k dispozici dal pouze zchátralý byt, který si harmonikář musel sám opravit. Ve své promluvě připomene předseda i kritický nedostatek bytů ve městě. Celý příběh je prezentován se záměrem dokumentovat spontánní iniciativu obyčejných občanů. Dnes ji ovšem můžeme číst jako neschopnost tehdejší městské správy zabezpečit základní chod města. Ukázku lze využít k diskuzi o výkonnosti místní správy. Zároveň kritické vyznění reportáže ilustruje relativní míru autonomie médií v druhé polovině 80. let.

Studio Jezerka (ČST, 1986, publicistický pořad)

Studio Jezerka (název podle adresy TV studia) byl pravidelný publicistický pořad Československé televize, v němž se potkával žánr rozhovoru a reportáže. Do studia byli zváni umělci i obyčejní lidé, témata rozhovorů doplňovaly reportáže. Autoři se snažili o zábavný, obohacující pořad, který osloví široké vrstvy publika, přesto však nevybočil z dobové normy.