Byt

Vyjednávání

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. O co pan Krbec usiluje? Kupuje byt?
  3. Jakou pozici vůči němu zaujímá referent? Proč má informace o poměrech v jeho rodině a proč chce ověřovat, zda u pana Krbce bydlí jeho tchán?
  4. Co zachycená situace vypovídá o bytové situaci v socialistickém Československu? Srovnejte ji s dnešním stavem.

Ukázka zachycuje jednání pana Krbce (Josef Vinklář) s bytovým referentem. V rámci výměny nevyhovujících městských bytů za nové na panelovém sídlišti se pan Krbec pokouší získat vedle třípokojového bytu ještě garsonku pro syna. Velká většina občanů socialistického Československa své byty přímo nevlastnila, byty byly většinou přidělovány odpovídajícím národním výborem. Opatření bytu patřilo k zásadním starostem mladé rodiny, určovalo mnohdy i volbu zaměstnání, motivovalo ke stěhování. V dnešní společnosti je naopak většina bytů v soukromém vlastnictví, v rámci transformace proběhla rozsáhlá privatizace bytového fondu. Není tedy divu, že strategie, jíž pan Krbec využívá k zlepšení bytové situace své rodiny, může na žáky působit poněkud nesrozumitelně a cize. Příznačná je v tomto ohledu i role referenta, který má osobní informace a chce prověřovat rodinnou situaci. Tuto nezvyklou sociální praxi lze využít jako motivační ilustraci pro reflexi zvláštností socialistické společnosti.

Chalupáři (1975, r. František Filip)


Jedenáctidílný seriál komediálních příběhů patří dodnes mezi nejoblíbenější. Zásluhu na tom má nejen skvělé herecké obsazení (Jiří Sovák, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík) a hudba Lubomíra Fišera, ale i námět v 70. letech oblíbeného chalupaření a střetávání vesnického a městského stylu života. Na pozadí idylického prostředí středočeské vesnice přibližuje seriál běžné mezilidské vztahy, což společně s drobnou satirou a humorem umožňuje divákům snadnou identifikaci s postavami a jejich různorodými charaktery. Oblíbenost seriálu umocňuje i skutečnost, že konstrukci idyly socialistického venkova podporuje absence jakýchkoliv politických témat.


Byt