Vojenské cvičení

  1. Popište, jaké složky a instituce se účastní vojenského cvičení.
  2. V čem spočívá smysl zobrazeného cvičení?
  3. Jaké mohlo být zaměření takovéto ukázky v rámci celovečerního zábavného filmu?
  4. V jakém vztahu jsou zobrazené složky k občanům socialistického Československa?
  5. Co ukázka vypovídá o funkci armády, Bezpečnosti a milic v rámci socialistické společnosti?

Ukázka z filmové komedie Copak je to za vojáka… z prostředí Československé lidové armády (ČSLA) zobrazuje vojenské cvičení. Obdobně rozsáhlé akce ČSLA byly v 70. a 80. letech poměrně běžné, mnohdy se konaly i za účasti spřátelených armád Varšavské smlouvy (např. pravidelná cvičení Šumava). K obdobným podnikům sloužily rozsáhlé vojenské újezdy (Doupov, Boletice, Libavá aj.), které v poválečném období vznikaly především v oblastech vysídlených po transferu německého obyvatelstva. Obraz cvičení je zasazen do jinak komediální a milostné zápletky filmu, v němž si v roce 1987 zahrála celá řada mladých a dnes populárních herců. Žáci mohou v rámci analýzy ukázky popisovat, jaké složky a instituce se cvičení účastní (ČSLA, Veřejná bezpečnost a Lidové milice). Mohou promýšlet možné záměry, s nimiž obdobně zaměřený film vznikal. Jednalo se o popularizaci armády? O prezentaci státní moci? Další zajímavá otázka může směřovat k vyznění obrazu armády. Jak armáda vypadá, s jakými kvalitami je spojena, proč armáda cvičí? Žáci mohou odhalit, jak zdánlivě „dokumentární“ záběry reprodukují ideologický příběh studené války.

Copak je to za vojáka... (1987, r. Petr Tuček)

Komedie režiséra Petra Tučka z roku 1987 sleduje příběh svobodníka Milana Kouby (Jiří Langmajer) sloužícího u výsadkářů. U nadřízeného není tento voják příliš oblíben, ale při vojenském cvičení cestou do kasáren ukáže svůj pravý charakter, a to ve chvíli, kdy zachrání život malému chlapci. Snímek měl sloužit jako „náborový“ film, proto byl kladen důraz především na dobrodružství, která výsadkáři na vojně zažívají.