Vedoucí úloha KSČ ve společnosti

  1. Proč by strana (KSČ) měla být zodpovědná za nedostatek zeleniny v obchodech?
  2. V čem je podle Pláteníka názor Václava Meduny pomýlený?

Krátký klip ze seriálu Okres na severu přináší rozhovor mezi dvěma funkcionáři okresního výboru KSČ. Vedoucí tajemník Pláteník (Jaroslav Moučka) kárá za špatně připravenou schůzi tajemníka pro zemědělství Medunu (Ota Sklenčka). Při této příležitosti osvětluje funkci a postavení KSČ ve společnosti. Ačkoli formálně vzato KSČ skutečně nezodpovídá za nabídku zeleniny v obchodech, jak argumentuje Meduna, „ve skutečnosti“ za to zodpovědná je, jak zase implicitně předpokládá Pláteník. Krátká scéna je tak symbolickým vyjádřením všeprostupující moci KSČ, která si přisvojila vedoucí roli ve společnosti. Tato vedoucí role se ovšem uplatňovala nepřímo, skrze straníky v exekutivních funkcích. Zároveň se zde „straně“ připisuje subjektivita („kolektivní rozum a kolektivní síla“). Ukázka tak demonstruje tezi o vedoucí úloze strany, která byla od roku 1960 ukotvena i ústavně.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.