Vedení podniků

  1. Popište, co se v ukázce odehrává. Pokuste se zachycené situaci porozumět s ohledem na jednání konkrétních postav (oč jim jde, jaké cíle sledují).
  2. Pokuste se v zachycené situaci určit hodnoty a postoje, které považujete za odvozené z komunistické ideologie. Svůj výběr zdůvodněte.
  3. V čem se zachycený model řízení socialistických podniků liší od dnešní manažerské praxe?

V rámci socialistického hospodářství neběželo vše podle oficiálních předpisů a plánů. Vedoucí pracovníci často vylepšovali pozici svých podniků v rámci tzv. dodavatelsko-odběratelských vztahů celou řadou oficiálně nepřípustných (vesměs však tolerovaných) postupů. Ukázka zachycuje vedoucí pracovníky JZD, kteří pozvali na hon a následnou hostinu náměstka stavebního podniku, který má dle plánu v obci pro potřeby JZD vystavět sušárnu na kukuřici. Slibují si od této návštěvy urychlení výstavby. Dobový film tuto praxi nepředstavuje jako následováníhodný vzor, ale ukazuje ji jako problém socialistického hospodářství. Tato tematika spadala na rozdíl od jiných (cenzura, uzavřené hranice, perzekuce občanů z politických důvodů aj.) do oficiálně přípustné a povolené (sebe)kritiky socialismu. Ukázku lze využít též jako ilustraci podnikových večírků a dobově rozšířeného fenoménu lidové myslivosti. Hájovna, v níž se hostina odehrává, patří do majetku družstva, které takto zajišťuje nejen spokojenost svých dodavatelů a odběratelů, ale zejména kulturní vyžití členů JZD. Myslivost patřila k oblíbeným a státem podporovaným zábavám, v době socialismu se u nás ostatně nebývale rozšířila.

Zralé víno (1981, r. Václav Vorlíček)

Komedie navazující na Bouřlivé víno z roku 1976 se odehrává ve vinařském kraji jižní Moravy. Členové místního JZD Pálavice řeší své každodenní starosti spojené jak s chodem družstva (spor o přidruženou výrobu), tak s osobním životem. Konflikty ústí do komediálních situací poněkud zahalených ve vinném oparu charakteristickém pro tento kraj. Ve filmu se objevuje téměř kompletní herecká špička počátku 80. let. Komediální trilogii dovršuje film Mladé víno z roku 1986.