Útěk přes hranice

  1. Jaká událost se odehrává v ukázce? Co vás zarazí na postavách střílejícího pohraničníka a pronásledovaného?
  2. Jak je v ukázce zobrazen prostor „hranice“?
  3. Zkuste se vžít do role střílejícího pohraničníka. Jakou má volbu a v čem je jeho rozhodování omezeno?

Služba v jednotkách Pohraniční stráže mohla být mnohými příslušníky vnímána jako čestný úkol ochrany svrchovanosti státního území. V první fázi studené války v 50. letech docházelo v prostoru železné opony ke střetům s narušiteli, tzv. agenty-chodci. Postupně utvářený status quo v Evropě však proměnil poměry na hranicích Československa s nesocialistickými sousedy. Pohraniční stráž sice nadále deklarovala svou úlohu ve smyslu ochrany republiky před narušiteli zvenku. Ve skutečnosti však její úkol spočíval v povinnosti zabránit československým občanům v odchodu za hranice. Vojáci, kteří si tento rozpor uvědomovali, se při své službě dostávali do psychicky velmi náročných situací. Museli volit mezi vojenskou povinností a hlasem svědomí, podobně jako ve svém snu voják Tóno Wágner v ukázce z koprodukčního seriálu Miloslava Luthera. Pro analýzu je vhodné doplnit další osud seriálové postavy – Tóno při službě podlehne reálné obavě, že by musel zastřelit mladého brigádníka poblíž hranice, rozhodne se dezertovat a přeplave přes řeku do Rakouska.

Konec velkých prázdnin (1994, r. Martin Luther)

Šestidílný koprodukční seriál zachycuje osudy emigrantů, kteří se v 80. letech rozhodli opustit socialistické Československo. Režisér se snažil přiblížit postoje, motivy, ambice i iluze pestré skupiny českých a slovenských občanů, kteří se rozhodli k riskantnímu životnímu kroku a na rozdíl od většiny obyvatel socialistického Československa zvolili cestu emigrace. V časové rovině jednoho roku (1983) sledujeme prolínání příběhů prominentního herce, kterému při útěku zahyne syn, rodiny zubaře, usilujícího dosáhnout na Západě prosperity, nebo partnerů, kterým socialistický stát neumožňoval žít v souladu s vyznávanou vírou a rozvíjet vlastní nadání. Snímek přibližuje kritické životní situace a dramatické okamžiky přechodu hranic včetně potíží, se kterými se emigranti museli potýkat v rakouském utečeneckém táboře nebo při čekání na azyl.