Undergroundová komunita

  1. Pokuste se charakterizovat estetické normy undergroundu.
  2. Pokuste se charakterizovat sociální složení undergroundu.

Ukázka z filmu …a bude hůř ilustruje sociální prostředí undergroundových komunit a některé kulturní normy, které v nich existovaly. Je třeba vzít v potaz literární stylizaci ukázky, která podává tento fenomén „koncentrovaně“ a s jistou dávkou schematičnosti. Nicméně se v této ukázce zrcadlí otevřenost a neformální vztahy uvnitř těchto komunit a také odmítání „většinových“ kulturních forem. Předmětem parodie se stává píseň protirežimního písničkáře Hutky. Pro underground není politické angažmá autora důvodem k vynechání kritiky. Před politickou deklarací, která se může zdát jako estétský snobismus, dává underground přednost sice vulgárnímu, ale upřímnému výrazu. Ukázka zároveň naznačuje prolínání undergroundu se světem ryze kriminálních živlů. Klip obsahuje velmi vulgární výrazy.

…a bude hůř (2007, r. Petr Nikolaev)

Film Petra Nikolaeva je adaptací stejnojmenné knihy Jana Pelce. Zobrazuje život lidí na okraji společnosti, je sondou do každodennosti undergroundu. Film popisuje téměř s dokumentární přesností životní styl undergroundu, včetně alkoholových excesů a sexuální nevázanosti. Zachycuje také perzekuci undergroundu ze strany bezpečnostních složek a okrajově i diferencované postoje „většinové“ společnosti. Už v době svého vzniku vyvolala Pelcova kniha vášnivé polemiky (odsudky Ivana Svitáka a Rio Preisnera), ale vysloužila si i pochvaly (Egon Bondy). Ambivalentní postoje vůči tématu undergroundu se přirozeně promítají i do jeho hodnocení.