Sjezdové rituály

  1. Jaký je význam této ukázky? Co má vyjadřovat? Kvůli čemu vznikla, jaký je její účel?
  2. Z úryvku můžete odvodit datum vzniku KSČ. Víte, kdy vznikla KSČ?

Úryvek z dobového dokumentu Krátkého filmu natočeného roku 1971 u příležitosti XIV. sjezdu KSČ. Tento sjezd představoval vrchol tzv. normalizace a potvrzení pozic, které její stoupenci postupně získávali od podzimu 1968. Úryvek především zachycuje typické rituály demonstrující přátelství (polibky) a jednotu (skandování, potlesk). Význam sjezdu spočíval právě na takovýchto symbolických aktech. Ukázka tak ilustruje důležitost této symboliky pro politickou praxi. Samotný komentář je podružný, obsahově banální.

A opět přišel máj (1971, r. neuveden)

Krátký 16mm snímek z produkce Krátkého filmu byl natočen u příležitosti XIV. sjezdu KSČ v roce 1971. Zachycuje příjezd tehdejšího vrcholného sovětského představitele Leonida Iljiče Brežněva do Prahy a jeho uvítání a pokračuje demonstracemi československo-sovětského přátelství – například u příležitosti otevření Domu sovětské kultury v Praze. Komentář v duchu dobové rétoriky pouze opakuje hesla o šťastné budoucnosti, aniž by se jakkoli dotýkal nedávných událostí pražského jara.