Režimní obraz funkcionáře

  1. Jaký je obraz stranického funkcionáře v této ukázce? Z jakého důvodu je tento obraz použit?
  2. Jak byste na základě této ukázky charakterizovali vztah mezi ekonomickou sférou a politickým vedením?

Rozhovor mezi okresním tajemníkem strany a ředitelem šachty, který je podezřelý z kriminálního jednání. Okresní tajemník coby vtělená spravedlnost vyhodí podezřelého ředitele z jeho kanceláře i z podniku. Scéna má ilustrovat morální kvality pracovníků aparátu, kteří nedbají na osobní vazby a sociální sítě a vždy sledují pouze zájem veřejného blaha. Zároveň scéna dokumentuje dominanci KSČ i v podnikové sféře. Ačkoli je přítomen přímý nadřízený ředitele šachty, tedy podnikový ředitel, samotný akt degradace provádí představitel strany. Obraz je spíše než rekonstrukcí sociální praxe ideologickou normou. Poklesky ředitelů v podnikové sféře se zpravidla řešily méně dramaticky, a především mimo rámec veřejnosti. Nicméně vměšování stranických orgánů do poměrů v závodech představovalo běžnou praxi.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.