„Pusťme si film!“ Proč a jak učit žáky a studenty o období po roce 1945 na konci školního roku

pondělí 11. 6. 2018, 9:00–15:00, Ústav pro studium totalitních režimů, Evropská 2588\33c, Praha - Dejvice

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se nechtějí nechat odradit úbytkem pozornosti svých žáků a studentů v závěrečných měsících školního roku – zvláště v posledních ročnících ZŠ a SŠ, kdy zbývá probrat důležité učivo o domácích a světových reáliích po roce 1945. Seminář nabízí jak teoretickou oporu, tak prostor ke sdílení praktických zkušeností z výuky těchto náročných reálií před letními prázdninami. Přiblíženy budou možnosti využití historických filmů a dokumentů, představeny časové schránky jako příklad a možnost znovuprožívání historie a v rovině komemorace tragických událostí moderních dějin (holocaust) budou problematizovány zobrazení brutálního zacházení s oběťmi a způsob jejich připomínání.

Přihlásit se na seminář