Pracující důchodce

  1. Shrňte důvody, proč se podle vás učitelka Zmatlíková rozhodla vrátit ke své učitelské profesi. Bylo její rozhodnutí podle vašeho názoru správné, nebo nikoli? Své stanovisko zdůvodněte.
  2. Vysvětlete pojem jesle. Uveďte alespoň dva důvody, proč zde mohlo být Pavlíkovi „tisíckrát líp než doma s bábou“. Uveďte však také důvody, proč je rodinná péče o děti do tří let vhodnější.
  3. Porovnejte typ babičky, jak jej ve svém díle vykreslila Božena Němcová a jak jej zosobnila učitelka Zmatlíková. V čem jsou si obě „babičky“ podobné? A v čem se liší? Kterému z těchto dvou typů se více podobají vaše vlastní babičky?

Babička Zmatlíková dospěje po několika měsících váhání k rozhodnutí vrátit se zpět do práce. Ředitelka Martínková ji hned zaměstná, potřebuje zajistit suplování ve druhé třídě. Vnuk Pavlík, kvůli kterému se důchodkyně zdráhala přijmout dřívější ředitelčiny nabídky, je umístěn v jeslích. Bude mu tam podle jejích slov lépe než s ní doma.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.