Pracovní soutěže

  1. Popište, co jste viděli.
  2. Vyberte motivy, které odráží zvláštnosti dobového vztahu k práci a pracovním výkonům.
  3. Odkazuje pozdrav „Zdař bůh!“ k náboženskému cítění horníků? Osvětlete.
  4. Jak je zobrazen ředitel podniku? Jaké kvality zakládají jeho postavení? V čem se liší od řadových dělníků?
  5. Oč usiluje odborový předák Janeček a jaké prostředky k tomu používá?
  6. V jakém vztahu jsou odbory a vedení podniků v dnešní společnosti? Pokuste se o srovnání.

Ukázka pochází z hornické komedie Parta hic. Odborový předák Janeček (Václav Babka) se na dole Mír pokouší v rámci Brigády socialistické práce zorganizovat soutěž mezi pracovními partami horníků. Oslovuje jednoho z předáků, který účast na soutěži odmítá. Posléze s ředitelem podniku probírá strategii, jak horníky přesvědčit. Scéna má nejen ilustrativní rozměr: ukazuje prostředí důlního podniku, výzdobu související s pracovními soutěžemi, vztahy mezi horníky a vedením podniku (pozdravy „Zdař bůh!“). Pozornost žáků lze zaměřit i na způsob, jak je práce horníků prezentována (tabule vzorných pracovníků, vyvěšená hesla a závazky, těžba nad plán) a jak funguje vedení podniku (ředitel a předseda ROH). Lze se ptát, oč ve vztahu k horníkům vedení podniku usiluje a jaké prostředky v tomto směru využívá. Zajímavá je též postava ředitele podniku (Jaroslav Moučka). S jakými významy ukázka jeho postavu spojuje (lidovost, bodrý humor, dělnický původ)? Nabízí scéna zároveň nějaké prvky, které zakládají výjimečnost jeho postavení (oblek, Tatra 603 s řidičem)? Žáci mohou obraz socialistického podniku srovnávat s dnešními reprezentacemi průmyslových závodů, případně s dnešní sociální realitou v obdobných oblastech hospodářství.

Parta hic (1976, r. Hynek Bočan)

Děj se odehrává v šachtě Mír, která je plná horníků zvyklých starat se pouze o svou náročnou práci. Avšak to se změní po příchodu mladé lékařky Alice Vaňkové. Lékařce totiž nestačí dělat pouze pravidelné zdravotní kontroly, a proto se na radu svého kolegy doktora Kaleše pustí do výzkumu, v jehož cíli má být kalciová bariéra, která se pro všechny zaměstnance stane noční můrou.