Pracovní étos

  1. Jak byste popsali jednání prodavačky? Jak hodnotíte její argumenty o tom, že má moc práce?
  2. Pokuste se o srovnání situace při nákupech s dobou předcházející komunistickému režimu a také se současností.

Konfrontace mezi prodavačkou a zástupcem Národního výboru ilustruje nízkou úroveň služeb v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Je nutné počítat s určitou uměleckou licencí, přesto však ukázka ilustruje sociální praxi v maloobchodě a zároveň relativně velkou pracovní fluktuaci, která v té době existovala. Mzdy v maloobchodě zaostávaly za příjmy dělníků, a tak byl velký problém zaměstnance udržet. Stálá poptávka po pracovních silách umožňovala i na menších městech relativní nezávislost pracovníků na vedení. Pracovníci obchodu zároveň postrádali osobní vztah k provozu a často se neztotožňovali s pracovním étosem své profese.

Muž na radnici (1976, r. Evžen Sokolovský)

Jedenáctidílný seriál natočený podle scénáře Jaroslava Dietla je adorací reálného socialismu. Hlavní postavou je František Bavor, poslanec a předseda národního výboru ve městě Starý Kunštát, který svou aktivitou po všech stránkách naplňuje ideál obětavého stranického funkcionáře. V pracovním životě chce nezištně konat dobro a snaží se prosadit modernizaci města a socialistickou výstavbu navzdory byrokracii straníků i odporu občanů. Tráví hodiny vyjednáváním na schůzích a při tomto pracovní nasazení musí řešit také osobní problémy. Šedivé kulisy města (Beroun) a mikrokosmos neustálých stranických schůzí mohou být vnímány jako symbolické zpodobnění doby tzv. normalizace.